HK i Norge informerer

Skolering

Kurs for tillitsvalgte

Norsk Folkehjelp inviterer til kurs for tillitsvalgte "Hvordan bekjempe diskriminering på arbeidsplassen?" 25. november og til Menneskebibliotek 4. november.

Les mer
20140225 TLS 2014

Skattekutt prioriteres foran arbeidsplasser

Med utsikter til ytterligere økt ledighet kunne regjeringen velge mellom skattekutt eller økte offentlige budsjetter for å møte ledigheten. – Jobb nummer en for denne regjeringen er dessverre skattekutt for de som har mye fra før, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Les mer

Aktuelle saker fra HK-Nytt

Kurs og aktiviteter

HK i media

Tillitsvalgte uten innflytelse

Tre av ti tillitsvalgte har nær sagt ingen dialog med ledelsen på sin arbeidsplass, viser en ny studie. 29 Sjefen unngår meg, forteller Tina. kl 12.31 Han tar seg ikke tid til å svare på mail.

HK-nestleder: Partssamarbeidet blir bedre

Christopher Beckham, 2. nestleder i Handel og Kontor, mener det er håp for den norske arbeidslivsmodellen i varehandelen.

Fagligpolitisk samarbeid under lupen

Når Arbeiderpartiet søker samarbeid mot sentrum i norsk politikk, får det da konsekvenser for det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Ap?

Skuffelse blant finansansatte

Viktor Sæther mener mer informasjon ville fått Postkom-medlemmene i DNB og Nets til å snu. Han har sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med framtiden til LO Finans Postkom.

Postkom stopper medlems-overgangen til Handel og Kontor

En undersøkelse blant medlemmene viser at det ikke er noe stort ønske dette. Vi har fått inntrykk av at det er et stort trykk fra medlemmene om at de vil bli en del av Handel og Kontor (HK).

Selvforskyldt ledighet

Regjeringen foreslår strengere sanksjoner ved det som kalles selvforskyldt ledighet. Det gjelder å holde fast ved at formålet ved dagpenger er å sikre inntektsbortfall når vi ufrivillig blir arbei...

Tillitsvalgte har ubrukte redskaper

I dag samles Fellesforbundets landsmøte. Forbundet har stolte tradisjoner med samarbeid på arbeidsplassene. På delegatbordene ligger det imidlertid en ny undersøkelse som viser at redskapene ikke...

- Endring i dagpengene kun et sparetiltak

Økning i karantenetiden for folk som sier opp selv kan gjøre det vanskeligere å skifte jobb, og gi økt sykefravær, frykter Handel og Kontor-leder. - Hun bommer med argumentene, mener arbeidsminist...